BolaWrap to urządzenie do zdalnego przeciwdziałania atakowi, które zapewnia bezpieczną przestrzeń pomiędzy
funkcjonariuszem a osobą naruszającą prawo. Nie powoduje bólu i jest specjalnie zaprojektowany do użytku przed
zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego.

Użycie nieadekwatnego środka przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy często powoduje wzrost agresji u osób
naruszających prawo. Bola Wrap daje czas na rozładowanie konfliktu i zapewnia potrzebne wsparcie.

SZYBOŚĆ I PRECYZJA DZIAŁANIA
PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI
ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO
NIE POWODUJE BÓLU