Namiot Dekon-35 dzięki swojej konstrukcji pneumatycznej nadaje się do szybkiego rozłożenia i użycia w miejscu występowania zagrożenia. Dzięki zintegrowanemu z namiotem systemowi dystrybucji i odprowadzania wody w postaci dysz prysznicowych i wanny dekontaminacyjnej – możliwe jest szybkie i bezpieczne przeprowadzenie procesu dekontaminacji, zarówno ludzi, jak i zwierząt oraz przedmiotów.

Składanie i rozkładanie namiotu następuje z całością wyżej wymienionego osprzętu, co znacznie przyśpiesza gotowość do prowadzenia akcji. W namiocie zastosowano dwa obiegi wody: pierwszy dla środków dekontaminacyjnych, drugi dla czystej wody. Dzięki użyciu kurtyn wzdłużnych namiot może dzielić się na 3 strefy (damską, męską oraz dla osób niepełnosprawnych i poszkodowanych, transportowanych na specjalnych rolkach).

Ponadto istnieje możliwość dezinstalacji wszystkich urządzeń wewnętrznych namiotu takich jak wanna, kotary, dysze prysznicowe, co daje możliwość przystosowania namiotu np. do zakwaterowania ludzi. Namiot może być pompowany za pomocą butli ze sprężonym powietrzem, sprężarki elektrycznej bądź pompki ręcznej.

Na specjalne zamówienie klienta dostarczamy: pompy zasilające, podgrzewacz wody, zbiorniki wodne, mieszalnik chemikaliów, rolki do transportu chorych, kratki podłogowe bądź inne akcesoria według życzenia klient.

Istnieje możliwość opracowania zupełnie nowych produktów bądź wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych dla już istniejących produktów.

W przypadku dodatkowych pytań bądź uzyskania pełnej specyfikacji produktu skontaktuj się z działem obsługi klienta.